Management sociální

management sociální – pojem používaný v rozdílných významech: 1. jako zvl. důraz na manažerské využití soc. aspektů organizace, např. v rámci směru human relations (jde o podobně redundantní označení jako human management, neboť management se vždy opírá o uvedené aspekty); 2. jako administrativní činnosti specializovaně zaměřené na soc. situaci a zabezpečení pracovníků a občanů na úrovni podniku i veř. správy; 3. jako název pro management sociálních hnutí, obvykle nezávislých na stávajících soukromých, veřejnoprávních nebo státních institucích; v tomto smyslu se m. s. vztahuje nejčastěji k organizování neziskových akcí a zajištění kontinuálního působení prosoc. nadací.

social management management social Sozialmanagement management sociale

Jan Vláčil