Modernismus

modernismus – (z lat. modernus = nedávný, nový) – pojem charakterizující racionalisticko-scientistickou orientaci svět. kultury a civilizace a zároveň chápaný jako protiklad tradicionalismu. Pojem m. je mnohoznačný, někdy ale bývá definován příliš jednostranně a technokraticky. Za „moderní“ bývá považováno to, co je „nové“ – věd. objevy, nové uměl. přístupy, revol. změny v Rusku. Je pravda, že myšlenky m. se projevily nejsilněji ve vědě a v umění. Staly se základem spol. diagnózy a nových kult. teorií. Optimistické vize m. v sobě mají mnoho utopického a jejich radikalismus bývá často výrazem přecenění možností, které se člověku moderní doby skutečně nabízejí. M. s optimistickými výhledy do budoucnosti se opíral o důvěru v evolucionistické teorie pokroku. Tyto teorie byly znakem epochy, která se podle některých filozofů (např. M. P. Foucaulta) a sociologů (např. J. Baudrillarda) již přežila. Dnes je proti m. kladen postmodernismus jako současnosti přiměřenější kult. vzorec, charakterizovaný spíše pesimismem a obavami z budoucnosti, otřesením víry ve všemocnost vědy a lidského rozumu.

modernism modernisme Modernismus modernismo

Literatura: Habermas, J.: Die Neue Unüberschtlichkeit. Frankfurt a.M. 1985; Habermas, J.: Diskurs der Moderne. Frankfurt a.M. 1985; Tourain, A.: Critique de la modernité. Paris 1992; Vattimo, G.: La fine della Modernita. Milano 1985.

Ivan Mucha