Nadpřirozeno

nadpřirozeno – to, co nepodléhá zákonům přírody, resp. co se jim vymyká (smysl, který pojmu dal humanista Ch. Wolff v r. 1712), resp. co existuje mimo svět, nepodléhajíc jeho zákonům (G. Klaus a M. Buhr, 1976). V lidovém konsensu je n. často spojováno se zázraky, s mystikou, magií, s neuvěřitelným, nepochopitelným atd. Teologové spojují n. s existencí Boha a náboženství, spiritualisté s postulátem transcendentna. Vědy jsou otevřeným systémem poznání, takže mnohé, co bývalo věd. nevysvětlitelné, bylo později vysvětleno a v každé vědě zbývá něco dosud nevysvětleného (což jsou dodnes např. jevy tzv. mimosmyslového vnímání, které zkoumá parapsychologie, v tomto případě ovšem bez postulátu n.). Někteří filozofové soudí, že tzv. přirozené zákony jsou pouhé kognitivní konvence a n. je pak chápáno jako dosud nepoznané nebo nepoznatelné konvenčními metodami poznávání. Na n. bývá pohlíženo jako na produkt lidské imaginace, ale i neznalosti, pověr. V každém případě n. není otázkou poznání, ale otázkou víry. Předmětem zájmu s-gie by mohly být např. pokusy o komunikaci s n., představy o nadpřirozeném soc. světě jako analogii reálného soc. světa, soc. působení zázraků apod. Zčásti se této oblasti dotýká koncept neviditelného náboženství.

supernatural surnaturel Übernatürlichkeit soprannaturale

Milan Nakonečný