Otázka polootevřená

otázka polootevřená – vyskytuje se v s-gickém dotazníkovém šetření či v interview jako kombinace otázky otevřené a otázky uzavřené. Je pokusem o spojení jejich výhod a potlačení nevýhod. Zahrnuje vedle předem stanoveného výčtu nabízených odpovědí také možnost volného vyjádření respondenta. Tím je zachována určitá míra standardizace a zároveň je otevřena možnost pro případ, že výčet nezahrnul všechny význ. možnosti odpovědi. Z psychol. hlediska je zmírněním nátlakové situace (vynuceného uvažování v omezeném okruhu problémů) při zachování orientace v problému. O.p. se používá zejm. v předvýzkumu a v pilotáži, protože v hlavním šetření je spojena s příliš velkými nároky na zpracování. Zejm. v postojových šetřeních se ale o.p. občas vyskytují, pokud nelze zajistit vyčerpávající výčet odpovědí. Kromě toho se používá ve spec. šetřeních, jejichž smyslem je přímo rozšířit okruh zkoumaného problému, zjistit všechny jeho dimenze.

semi-open question question semi-ouverte halboffene Frage questione semiaperta

Literatura: viz dotazování.

Pavel Dvořák