Prognóza průřezová

prognóza průřezová – typ prognózy zahrnující jevy a události, resp. procesy, které ovlivňují vývoj ve více oborech najednou. P.p. odhaluje klíčové tendence, trendy a změny charakterizující určitou centrálně uplatňovanou soc., ekon. či věd.tech. politiku. Jde např. o automatizaci, revitalizaci tržních vztahů apod. Podle potřeby mohou být v analýzách zvýrazněny věd.tech., ekon. či soc. cíle a prostředky. Kvant. vyjádření vztahů mezi jednotlivými trendy a předvídanými událostmi se provádí vesměs metodou křížových interakcí.

cross-sectional forecasting pronostic en section transversale Querschnittsprognose previsione transversale

Literatura: viz prognóza, prognostika.

Jiří Linhart