Puerilismus

puerilismus – (z lat. puer = chlapec) – psych. stav dospělého člověka charakterizovaný projevy a chováním dítěte, nejčastěji ve věku puberty či rané adolescence; v podstatě je p. synonymem infantilismu. V psychiatrii se p. používá k označení přechodné poruchy např. při rekonvalescenci po akutních otravách, při probuzení z inzulinového kómatu nebo v mrákotných stavech, kdy se nemocný chová jako malé dítě (žvatlá, mazlí se, popř. o sobě mluví ve 3. osobě, užívá deminutiva a dětské výrazy). Pojem p. bývá někdy užíván v souvislosti s neotenií, tj. schopností člověka setrvávat na ontogeneticky nižších stupních vývoje, což se projevuje schopností hry a kreativitou. Neotenie a z ní vyplývající p. jsou považovány za podmínku tvůrčí věd. či uměl. činnosti.

puerility puerilisme, puérilisme Puerilismus puerilismo

Tomáš Novák
Věra Capponi