Strana honorační

strana honorační – (z lat. honor = zosobněná čest) – klasická politická strana vyznačující se tím, že je reprezentována a utvářena příslušníky honorace, tzn. nejváženější částí společnosti. K honoraci patřil ten, kdo si mohl díky své ekon. pozici dovolit vést v nelimitovaném čase a průběžně spolek nebo stranu, aniž by za to byl placen, a navíc měl důvěru a šanci hájit ovládnutím lokálních úřadů určité zájmy. M. Weber existencí s.h. doložil vymezení občanské společnosti jako kombinace statusu majetku a vzdělání. Strany honoračního typu ovšem mohly dobře působit v situaci omezení občanských práv jen na některé příslušníky společnosti. Typické jsou pro Anglii 1. poloviny 19. st. S rozšiřováním všeobecného hlasovacího práva docházelo k racionalizaci volebních technik, což si nevyhnutelně vyžádalo byrokratizaci stranického provozu. Lokální stranické jednotky ve středních městech si udržely princip honoračního spolku, v centru se ovšem prosazovali politici s klíčovým posláním dělat politiku profesionálně, jako placený úřad. Strany začaly být spravovány podobně jako úřady ve smyslu centralizace a nivelizace ovládaných, měnily se ve strany masové. Tato proměna se děla ruku v ruce s proměnou stavovského státu ve stát moderní.

party of notables parti de notables Honoratiorenpartei partito di notabili

Literatura: Weber, M.: Gesammelte politische Schriften.; Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 1925.

Vladimír Müller