Strana masová

strana masová – typ politické strany, která se hist. vyvinula ze strany honorační, jejíž některé prvky, ale podle M. Webera se vyznačuje racionalizovanými správními institucemi a orientací na postavu vůdce (viz vůdcovství). Strany masového typu mají „césarský“ charakter, který se projevuje tím, že vůdce je určen plebiscitem a sjezd strany má být důležitější než působení frakcí a nominace honoračních kruhů. Moc není v rukou honorace, ale těch, kteří opanovali chod strany v jejím každodenním životě. Zvl. v období měšťanských revolucí sehrálo velkou úlohu charismatické vůdcovství. Charisma má ovšem podle Webera v moderní politice sehrávat pozitivní roli ve smyslu oživení ztuhlého a neosobního aparátu stran. Jednou z prvních s.m. byla Lassalova sociální demokracie v Německu ve 2. polovině 19. století.

mass party, party of the masses parti de masses Massenpartei partito di massa

Literatura: viz strana honorační.

Vladimír Müller