Syndrom Lazarův

syndrom Lazarův – psychofyzický stav lidí, kteří „přežili svou smrt“, obvykle klinickou smrt po oběhovém selhání. Podobnost osudu těchto lidí s biblickým Lazarem, který byl vzkříšen Kristem, je však pouze vnější: Lazar totiž zřejmě neprožíval následné obtížné psychofyzické stavy. Osoby trpící s.L. jsou stigmatizovány chronickým strachem a depresí, děsivými sny a pocitem, že se odlišují od ostatních. Projevují se u nich obavy ze samoty, někdy dokonce tělesná nemohoucnost. V mírné podobě se s.L. objevuje v pátém a šestém decenniu i u normálních lidí jako stav „přehodnocování hodnot“; tento stav se někdy nazývá Proustův syndrom. Může vést k závažným změnám v interpersonálním chování, a proto má studium s.L. s-gický význam nejen v kontextu soc. thanatologie.

Lazarus' syndrome syndrome de Lazar Lazar-Syndrom sindrome di Lazzaro

Literatura: viz syndrom Proustův.

Miloslav Petrusek