Teorie vědy

teorie vědy v této encyklopedii je rovněž popsán časopis Teorie vědy – v užším slova smyslu synonymní označení pro filozofii vědy, v širším slova smyslu označení pro komplex metavědních disciplín, tzv. věd o vědě (viz metavěda). V tomto pojetí zahrnuje t.v. logiku vědy, ekonomii vědy, organizaci vědy, historii vědy a vědní politiku. Vznik tohoto metavědního výzkumu byl iniciován prací J. D. Bernala The Social Function of Science (1939).

theory of science théorie de la science Wissenschaftstheorie teoria della scienza

Literatura: Goldsmith, M.Mackay, A.: The Science of Science. London 1964; Dobrov, G. M.: Nauka o nauke. Kijev 1970; Die Wissenschaft von der Wissenschaft. Philosophische Probleme der Wissenschaftstheorie. Berlin 1968; Základy teorie vědy. Praha 1988.

Karel Berka