Válka náboženská

válka náboženská – krátkodobé i dlouhotrvající vojenské střetnutí, tedy válka, jejímž smyslem je buď šíření určitého náboženství, obracení na „pravou víru“ (viz křižácké výpravy), nebo obrana vlastní víry, resp. boj za náb. svobodu. Bojující ve v.n. ji někdy nazývají „svatou válkou“. V.n. se může vést také k prosazení nových principů uvnitř stávajícího (většinou státního) náboženství nebo k obnově jeho původních principů, které jsou potlačovány (viz v.n. v období reformace, spec. husitství). Existují také v.n. na osvobození souvěrců, záchranu náb. památek, tradičních náb. míst apod. V zásadě může být v.n. útočná i obranná. V určitých náboženstvích jsou i útočné v.n. chápány jako „spravedlivé“. Zejm. v islámu se předpokládá, že ten, kdo padne při obraně nebo propagaci víry, bude vždy spasen, ale i katol. křižáci mohli svého času počítat s „generálním odpustkem“, což působilo i jako motivace pro dobrovolnou účast ve válce. V.n. bývají zároveň válkami občanskými nebo válkami mezi národy, státy vyznávajícími odlišnou víru, resp. přecházejí v takové typy válek. Náb. požadavky bývaly často propojeny s požadavky soc., územními, hosp. Porážku ve v.n. někdy provázel kromě konfiskace majetku a zabrání území zákaz provozování náb. kultu, exulanství, příp. fyzické vyhlazení celé náb. sekty. Vítězství ve v.n. zajistilo naopak respektování nového náb. směru, náb. svobodu, příp. trvalou institucionalizaci nového náboženství. V.n. se vyskytují i v současné době, a to ve dvou podobách: 1. jako snaha o nastolení teokracie, příp. jako výbojné i obranné války teokratické vlády (viz Irán); 2. jako opakující se střety mezi příslušníky různých náboženství žijících na stejném území, jejichž vzájemná nevraživost je tradiční, někdy je provázena kult. rozdíly a mívá rysy fanatismu (viz Indie). Za v.n. jsou někdy vydávány expanzívní výboje spojené se zcela světskými cíli, jestliže je to pro útočící stranu propagačně výhodné. V.n. se zabývá historická sociologie, sociologie války i sociologie náboženství.

religious war guerre de Religion Religionskrieg guerra di religione

Literatura: Livet, G.: Náboženské války. Praha 1995.

Alena Vodáková