Veřejné mínění

Veřejné mínění (1947–1948)

Časopis Veřejné mínění vydával Československý ústav pro výzkum veřejného mínění v periodicitě 10 čísel ročně. Šéfredaktorem byl Milan A. Tesař, odpovědným redaktorem Čeněk Adamec, redakční radu řídil Bohuš Pospíšil. V období od srpna 1946 do ledna 1948 vyšlo celkem 13 čísel, z toho tři dvojčísla; po komunistickém převratu bylo vydávání časopisu zastaveno.

Cílem Veřejného mínění byla především popularizace výzkumů veřejného mínění, obracel se na novináře a zaujatou (neodbornou) veřejnost. Časopis prezentoval výsledky výzkumů Československého ústavu pro výzkum veřejného mínění, informoval o zahraničních demoskopických výzkumech a přinášel domácí a překladové teoretické stati zaměřené na výzkum veřejného mínění. Krátké úvodní články psal Josef Kopta.

Literatura:

Čeněk Adamec: Počátky výzkumu veřejného mínění v českých zemích. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1996.

Zdeněk R. Nešpor