Vynález

vynález – v širším slova smyslu nové, původní, užitečné řešení, metoda, prostředek, nástroj apod. jako výsledek představivosti, vymýšlení, kreativity. Na rozdíl od inovace musí jít vždy o originální, dosud neexistující výtvor. V užším slova smyslu je v. novým (originálním) řešením úkolu nebo problému, jež znamená pokrok proti dosavadnímu stavu a projevuje se novým nebo výrazně vyšším účinkem. Novost se posuzuje podle časové priority (prvenství). V praxi se uděluje autorské (původcovské) osvědčení nebo patent ve spec. institucích, které zároveň vedou registraci v. V. lze chápat jako výsledek nebo druh tvůrčího objevu, vztahující se k materiální činnosti či výtvoru. V. se považují za důležité ukazatele či stimulátory pokroku, kterému dávají směr. Přímo působí na rozvoj techniky a technologie, mění charakter práce a životní způsob. Některé v. v historii lidstva měly dalekosáhlé důsledky (např. v. kola, pluhu, parního stroje, žárovky, ale i atomové bomby apod.). Ve specif. smyslu, jako součást své teorie nápodoby používal pojmuv. G. Tarde.

invention découverte Erfindung invenzione

Marcela Efmertová