Zlepšovatelství

zlepšovatelství – cílevědomá a dobrovolná tvůrčí aktivita směřující ke zlepšení, zdokonalení pracovních prostředků, výr. technologií, organizace a řízení práce a podmínek bezpečnosti a hygieny práce. Charakteristickým rysem z. je překračování vymezených pracovních povinností. Předpokládá inovační osobnost, uplatnění kreativity a často nonkonformní jednání vůči vžitým očekáváním, tradičním normám, hodnotám a stereotypům. Význam inovace a ekon. přínosu z. je většinou spojován s podnikem, resp. závodem, výjimečně s resortem či celým nár. hospodářstvím. Z. může být spontání, neevidovanou činností a může být organizovanou aktivitou, na kterou se vztahuje zákonná norma. Významnější zlepšovací návrh se blíží objevu, vynálezu. V zemích reálného socialismu bylo formálně propagováno tzv. zlepšovatelské hnutí, které bylo chápáno jako forma pracovní iniciativy zejm. dělníků a techniků. Problémem byla realizace výsledků z., zlepšovacích návrhů. Ze s-gického hlediska jsou zajímavé role zlepšovatele v prac. skupině, vliv jeho aktivity na jeho soc. postavení a soc. mechanismy prosazování zlepšovacích návrhů.

innovation process of effort mouvement d'amélioration Verbeßerwesen attività di innovazione

Literatura: Komárek, M.: Zlepšovatelská aktivita dělníků. Praha 1983.

Miroslav Komárek