Soubor výběrový

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

soubor výběrový – část základního souboru, o níž jsou k dispozici požadované statist. údaje a která vznikla nebo je chápána jako statist. reprezentace celého zákl. souboru. Ze s.v. je možno statist. prostředky odhadovat charakteristiky zákl. souboru nebo jej popsat nestatist. způsobem. Statist. odhad populačních charakteristik je možný jen tehdy, je-li znám matem.-statist. model vzniku s.v. Avšak i v případě znalosti postupu podmiňujícího vznik s.v. je korektní zobecnění ze s.v. na zákl. soubor i přesné odhady dosti obtížnou záležitostí. Kvalita zobecnění též podstatně závisí na opoře výběru. Využitelnost s.v. je podmíněna reprezentativitou a především dvěma operacionálními složkami výběrové chyby: neurčitostí odhadu (směrodatnou chybou) a vychýlením odhadu. Velikost výběrové chyby je možno změřit jen u těch typů výběru, které jsou založeny na statistickém modelu a zahrnují i registraci selhání při vyšetření vybraných jednotek (počtu odmítnutí apod.).

sample échantillon Stichprobe, Auswahl campione

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák