Česká mysl

Česká mysl (1900–1947)

Česká mysl byla orgánem Jednoty filosofické v Praze, který v roce 1900 založili pozitivisté František Čáda, František Drtina a František Krejčí. Vycházela jako dvouměsíčník v nakladatelství Jana Laichtera, v letech 1914–1919 v Dědictví Komenského, v roce 1922 v nakladatelství Bursík a Kohout, pak v letech 1923–1938 v nakladatelství Čin a mezi roky 1941 a 1948 vlastním nákladem Jednoty filosofické. Zakladatelé stáli v čele redakce do roku 1908, bez Drtiny až do roku 1917 (během první světové války vyšly pouze ročníky 1914 a 1917), po Čádově smrti (1918) stáli v čele redakce František Krejčí a Vasil K. Škrach (do roku 1931). V letech 1932–1937 časopis řídil redakční kruh ve složení Emanuel Rádl (odpovědný redaktor), F. Fajfr, J. L. Fischer, K. Forster, J. B. Kozák, J. Král, J. Navrátil, J. Patočka, L. Rieger, F. Soukup, F. Šeracký, V. K. Škrach, J. Váňa; tajemníkem redakce byl Z. Smetáček. V letech 1938–1940 časopis opět nevycházel, nový redakční kruh v letech 1941–1947 působil ve složení: Josef Král (odpovědný redaktor), J. Bělohrádek, J. Beneš, A. Dratvová, F. Fajfr, J. Heinrich, K. Kupka, V. Navrátil, J. Patočka, V. Příhoda, L. Rieger, Z. Smetáček, F. Soukup, V. Tardy, J. Tvrdý (do 1942). V roce 1948 bylo vydávání časopisu úředně zastaveno, Českou mysl od roku 1947 z marxistických pozic „doplňovala“ a brzy zcela „nahradila“ Nová mysl.

Česká mysl byla především filosofickým časopisem se silnou psychologickou dimenzí, hlásili se k ní pozitivisticky (tj. ne metafyzicky) orientovaní filosofové částečně navazující na dílo T. G. Masaryka. Nejdůležitějšími rubrikami byly stati a rozhledy, tj. recenze, recenzní stati a aktuální komentáře, v nichž se objevovaly recenze i na sociologická díla (B. Foustka, J. Král). Spor o metodu a směřování české sociologie vyvolal soubor recenzí V. K. Škracha v roce 1932. Sociologické nebo sociologii blízké stati se však objevovaly také mezi články a do České mysli pravidelně přispívala velká část českých předmarxistických sociologů, nejen na sociologická témata (Edvard Beneš, I. Arnošt Bláha, František Fajfr, Břetislav Foustka, Josef Král, Zdeněk Ullrich).

Bibliografie:

Olga Jirásková: Česká mysl: Bibliografie (1900–1947). Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha 1981.

Zdeněk R. Nešpor