Esencialismus metodologický

esencialismus metodologický – (z lat. essentia = podstata) – termín, který zavedl K. R. Popper pro metodol. zaměření, jež se při vysvětlování přír. a spol. zákonitostí nespokojuje ani s fenomenologickým popisem, ani s funkcionální analýzou, ale snaží se odhalit podstatu či bytnost těchto zákonitostí. E.m. navazuje na Aristotela ve dvojím smyslu: 1. na jeho učení o 4 příčinách – látkové, tvarové, hybné a účelové, konkrétně na druhou z nich, charakterizovanou otázkou „co je to“; 2. na jeho učení o 4 živlech pro sublunární oblast, rozšířené o pátý živel pro supralunární oblast, tzv. quinta essentia středověkého realismu (viz též aristotelismus). Popper postavil e.m. do protikladu k metodol. nominalismu.

methodological essentialism essentialisme méthodologique methodologischer Essentialismus essenzialismo metodologico

Karel Berka