Kultura lokální

kultura lokální – (z lat. localis = místní) – relativně autonomní, regionálně, časově i prostorově vymezený kult. systém zahrnující artefakty a sociokulturní regulativy (obyčeje, mravy, tabu). Pojem k.l. fixuje fakt plurality kultur. Jeho zákl. gnoseologickou funkcí je vést hraniční čáru mezi odlišnými způsoby kult. adaptace, které si v průběhu dějin vypracovaly hist. pospolitosti obývající různé geogr. regiony. Z reflexe existence k.l. byl odvozen kulturní relativismus. Někdy se pojem k.l. používá jako synonymum místní kultury v úzkém pojetí regionálních specifik tzv. kult. života (viz osvěta, potenciál sociokulturní).

local culture culture locale Lokalkultur cultura locale

Václav Soukup