Měna mechanická

měna mechanická – též mechanický pohyb obyv. – demogr. vyjádření procesů spojených s prostorovou mobilitou, s migracemi. Je to vedle přirozené měny druhý způsob, jímž se mění množství i demogr. struktura populace v daném území a s tím i její soc. charakteristiky, skladba jazyková, etnická, náb., vzdělanostní a profesní. V demografické statistice a zejm. v běžném jazyce se pro m.m. používá také termín stěhování.

migratory movement changement mécanique Bevölkerungsbewegungen movimento meccanico

Literatura: viz migrace.

Ludmila Fialová