Nesmrtelnost

nesmrtelnost – nekončící existence, vítězství nad smrtí, známka dokonalosti připisovaná bohům a některým jiným nadpřirozeným bytostem a také lidské duši. Dosažení n. je prastarou lidskou touhou, která se promítá do různých náboženství různě. V judaismu, křesťanství a islámu existuje učení o vzkříšení, spáse a životu věčném v blaženosti nebo utrpení v závislosti na pozemských skutcích. Indická a některá jiná náboženství obsahují učení o inkarnaci neboli převtělování (viz bráhmanismus). Představy o n., resp. „posmrtném životě“, se různí i uvnitř jednotlivých náboženství, bývají výrazným znakem sekt. Specif. detailně propracovaný systém n. najdeme např. v gnosticismu. Lidé ale toužili i po pokračování stávajícího tělesného bytí a hledali proto elixír života, kámen mudrců apod. Existují mýty o nesmrtelných osobách, tradující se ještě v Evropě 18. st. (např. Cagliostro a Saint Germain). N. je chápána jako překročení časové omezenosti existence i překročení hranic individ. bytí. Je spatřována i ve velké životnosti určité ideje, uměl. díla, vynálezu, takže filozof, vědec, umělec, vynikající státník apod. mohou žít dál tím, že jejich myšlenky „nezemřou“, že je přijímají, příp. rozvíjejí jejich následovníci. Ze s-gického hlediska nejde tedy pouze o zajímavou část náb. dogmat, ale o obecnou lidskou aspiraci a motivaci k výjimečným myšlenkám a činům (viz též hrdina).

immortality immortalité Unsterblichkeit immortalità

Alena Vodáková