Propagace od úst k ústům

propagace od úst k ústům – též propagace neformální – ústní předávání referencí, informací a doporučení mezi jednotlivými osobami, které spontánně vede k propagaci. Může být však stimulováno a usměrňováno oficiální propagací (např. v komerční sféře sloganem: jste-li nespokojen, řekněte to mně, jste-li spokojen, řekněte to všem). Význam tohoto druhu propagace stoupá zejm. v situacích, kdy oficiální formy propagace nejsou veřejností (částí veřejnosti) pokládány za seriózní, popř. jsou podezírány z manipulativních úmyslů, dále tehdy, když existuje nedostatek jakýchkoli informací o předmětu propagace, resp. v situaci, kdy spotřeba určitého předmětu má prestižní charakter. P.o.ú.k ú. je účinná zvláště u léků, knih, objektů cestovního ruchu, filmových a divadelních představení. Značný význam má v oblasti politiky. Součástí tradice evrop. stranictví je věnování značné pozornosti individ. agitaci, vytváření složitých informačních soustav pronikajících až k jednotlivcům a působících na ně prostřednictvím školených informátorů. Spontánně vzniká p.o.ú.k ú. zejm. v situacích, kdy šíření určitých informací, názorů a postojů je sankcionováno. Komerční a polit. informace i prosté fámy a klepy se v populaci nešíří nahodile, ale sledují předivo neformálních vazeb mezi lidmi, sociálních sítí. Uzlové body těchto sítí tvoří „dobře informovaní lidé“, „důvěryhodné osobnosti“, „znalci situací“, arbitři, resp. tvůrci veřejného mínění.

word of mouth information propagande de bouche en bouche Mundpropaganda diffusione da bocca a bocca

Jiří Linhart