Režim pracovní

režim pracovní – (z fr. régime, to z lat. regimen = řízení, vláda) – rozvržení pracovních dnů, pracovní doby a přestávek, obvykle určované pracovním řádem organizace, a pokud jde o min. nároky pracovníků obecně, pak zákonem. R.p. zkoumá psychologie práce, sociologie práce a fyziologie práce (v souvislosti s projevy únavy pracovníků a následnou možností pracovního selhání, chyb a úrazů). Správné stanovení r.p. je důležitou součástí human managementu. R.p. je faktor význ. ovlivňující pracovní spokojenost. Zákl. zásadou stanovení optimálního r.p. je aplikace podle konkrétních pracovních podmínek a obsahu prace. Soudobým trendem je přizpůsobení r.p. individ. potřebám člověka. Aplikují se např. různé formy pružné pracovní doby s individ. stanovenými příchody a odchody z pracoviště, s volbou přestávek apod. Soc. efektem správně stanoveného r.p. je zvýšení spokojenosti a stability pracovníků (úbytek fluktuace), úbytek pracovních úrazů a zlepšení pracovní atmosféry.

work régime régime de travail Arbeitsregime regime di lavoro

Jitka Havlová