Snobismus

snobismus – (z angl. snob = chátra, z lat. sine nobile = bez vznešenosti) – specif. rys postojů a chování jednotlivce ve společnosti, vyznačující se demonstrativní preferencí některých módních vzorů, která není podepřena citovým zaujetím ani znalostmi, je povrchní a směřuje k dosažení vyšší prestiže, resp. k vřazení do nějaké elitní spol. skupiny. S. je považován za známku kult. úpadku, degenerovanosti. Je s ním spjato pejorativní označení „snob“, což je z hlediska s-gie výraz soc. hodnocení spojeného se záměrným zlehčováním a podrýváním spol. pozice. Nařčení ze s. tedy snižuje spol. prestiž, jejíž zvýšení je důležitou cílovou komponentou s. Snob sám se v podstatě identifikuje s rolí arbitra ve věcech vkusu, kterou ale deformuje, protože vynáší soudy a klasifikuje na základě povrchně převzatých, resp. soc. okolím mu vnucených, ale nepochopených, nezažitých estetických norem. Snobové se vyskytují v oblasti kultury, spec. v umění, v módě, v oblasti spol. etikety, ale i vědy a zájmových činností. Jako „snobské“ lze charakterizovat i celé spol. skupiny, spol. prostředí.

Označení snob vzniklo v 17. st. v Anglii pro zbohatlíky z řad nové buržoazie, kteří neuměle kopírovali životní styl svého vzoru šlechty a dělali to „bez noblesy“. Pojem ale zobecněl a s. se tedy může vyskytovat ve všech typech společnosti (v modifikovaných podobách) jako průvodní jev překotných mobilitních drah a nadměrných či neadekvátních intelektuálních aspirací. Rozšíření s. je hist. spjato s procesem komercializace v kultuře a tento jev byl a je oblíbeným námětem uměl. satiry.

snobbery snobisme Snobismus snobismo

Alena Vodáková