KBCSg:KBCSg: Porovnání verzí

(základ od ZRN, doplněné odkazy na záznamy v NKC)
 
(odkazy na hesla SIZCSg)
 
Řádek 3: Řádek 3:
 
Nejstarší česká sociologická literatura do roku 1948 byla zpracována na základě existujících knižních bibliografií a monografické literatury. Jednalo se o následující díla:
 
Nejstarší česká sociologická literatura do roku 1948 byla zpracována na základě existujících knižních bibliografií a monografické literatury. Jednalo se o následující díla:
  
* BRŮHA, Jan aj. T.G. Masaryk : bibliografie k životu a dílu. Díl 1, Knižní a jiné samostatně publikované práce TGM : 1876-1991. Praha : Filozofický ústav Československé akademie věd : Národní knihovna, 1992. 112 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000070543&local_base=NKC Záznam v NKC]
+
* BRŮHA, Jan aj. ''T. G. Masaryk : bibliografie k životu a dílu.'' Díl 1, Knižní a jiné samostatně publikované práce TGM : 1876-1991. Praha : Filozofický ústav Československé akademie věd : Národní knihovna, 1992. 112 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000070543&local_base=NKC Záznam v NKC]
* KRÁL, Josef. Československá filosofie : nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha : Melantrich, 1937. 337 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000747722&local_base=NKC Záznam v NKC]
+
* KRÁL, Josef. ''Československá filosofie : nástin vývoje podle disciplin.'' 1. vyd. Praha : Melantrich, 1937. 337 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000747722&local_base=NKC Záznam v NKC]
* KRÁL, Josef. Nástin sociologie. 1. vyd. Praha : Spolek posluchačů filosofie-ediční odbor, 1945. 30 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000664405&local_base=NKC Záznam v NKC]
+
* KRÁL, Josef. ''Nástin sociologie.'' 1. vyd. Praha : Spolek posluchačů filosofie-ediční odbor, 1945. 30 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000664405&local_base=NKC Záznam v NKC]
* VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie : od nejstarších dob až do roku 1945. 1. vyd. Praha : SPN, 1981. 238 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000158375&local_base=NKC Záznam v NKC]
+
* VANĚK, Antonín. ''Přehled dějin české a slovenské sociologie : od nejstarších dob až do roku 1945.'' 1. vyd. Praha : SPN, 1981. 238 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000158375&local_base=NKC Záznam v NKC]
* VANĚK, Antonín. Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů : autoři - časopisy - instituce - společnosti 1848-1980. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1986. 211 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000031486&local_base=NKC Záznam v NKC]
+
* VANĚK, Antonín. ''Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů : autoři - časopisy - instituce - společnosti 1848-1980.'' 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1986. 211 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000031486&local_base=NKC Záznam v NKC]
* ZUMR, Josef aj. Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1999. 391 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000786433&local_base=NKC Záznam v NKC]
+
* ZUMR, Josef aj. ''Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře.'' 1. vyd. Praha : Filosofia, 1999. 391 s. [https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000786433&local_base=NKC Záznam v NKC]
  
Recenze evidovaných děl byly excerpovány z dobových časopisů, které se systematicky věnovaly recenzím sociologické literatury: Česká mysl : časopis filosofický (vyd. Jednota filosofická, 1900-1947); Náboženská revue Církve československé (vyd. Ústřední rada Církve československé, 1929-1967); Naše doba : revue pro vědu, umění a život sociální (vyd. Jan Laichter, 1894-1949); Parlament : revue věnovaná otázkám politickým a státním (vyd. Kruh parlamentu, 1921-1931); Sociální problémy : revue pro sociální theorii a praksi (vyd. Josef  Král a Václav Verunáč, 1931-1937); Sociologická revue (vyd. Masarykova sociologická společnost, 1930-1939 a 1946-1949); Sociologie a sociální problémy : orgán Společnosti pro sociální bádání (vyd. Společnost pro sociální bádání, 1938-1947).
+
Recenze evidovaných děl byly excerpovány z dobových časopisů, které se systematicky věnovaly recenzím sociologické literatury:  
Sociologická literatura období vlády komunistického režimu (1948-89) byla zpracována na základě knihovních katalogů: Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze; Katalog Knihovny Akademie věd; Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR; SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN). Dále bylo přihlédnuto k dalším dostupným zdrojům v podobě bibliografií autorů (zejména žijících) přístupných na internetu, evidenci Masarykovy české sociologické společnosti (http://www.ceskasociologicka.org/) a dalším internetovým odkazům (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sociolog%C5%AF ; http://ceskasociologie.unas.cz). Použity byly také dvě knižně vydané bibliografické příručky a příslušné heslo Velkého sociologického slovníku (Praha 1996, heslo [[sociologie česká v l. 1948–1994|Česká sociologie 1948-1993]]):
+
''[[Česká mysl]] : časopis filosofický'' (vyd. Jednota filosofická, 1900-1947);  
 +
''Náboženská revue Církve československé'' (vyd. Ústřední rada Církve československé, 1929-1967);  
 +
''[[Naše doba]] : revue pro vědu, umění a život sociální'' (vyd. Jan Laichter, 1894-1949); ''[[Parlament (časopis)|Parlament]] : revue věnovaná otázkám politickým a státním'' (vyd. Kruh parlamentu, 1921-1931);  
 +
''[[Sociální problémy]] : revue pro sociální theorii a praksi'' (vyd. Josef  Král a Václav Verunáč, 1931-1937);  
 +
''[[Sociologická revue]]'' (vyd. Masarykova sociologická společnost, 1930-1939 a 1946-1949);  
 +
''[[Sociologie a sociální problémy]] : orgán Společnosti pro sociální bádání'' (vyd. Společnost pro sociální bádání, 1938-1947).
  
* STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr; HAVLÍKOVÁ, Libuše. Sociologie v ČSSR 1983 : bibliografická ročenka. Praha : Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 131 s.
+
Sociologická literatura období vlády komunistického režimu (1948-89) byla zpracována na základě knihovních katalogů:
* STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr (zprac.). Sociologie v ČSSR 1984 : bibliografická ročenka. Ústí nad Labem : Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1987. 142 s.
+
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze;
 +
Katalog Knihovny Akademie věd;  
 +
Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR;  
 +
SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN).  
 +
Dále bylo přihlédnuto k dalším dostupným zdrojům v podobě bibliografií autorů (zejména žijících) přístupných na internetu,
 +
evidenci [[Masarykova česká sociologická společnost|Masarykovy české sociologické společnosti]] (http://www.ceskasociologicka.org/)
 +
a dalším internetovým odkazům (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sociolog%C5%AF ; http://ceskasociologie.unas.cz). Použity byly také dvě knižně vydané bibliografické příručky a příslušné heslo [[VSgS|Velkého sociologického slovníku]] (Praha 1996, heslo [[sociologie česká v l. 1948–1994|Česká sociologie 1948-1993]]):  
  
Recenze evidovaných děl byly zaznamenávány ve všech (= dvou) sociologických časopisech, které v Československu v tomto období vycházely: Sociologický časopis (vyd. Sociologický ústav ČSAV Praha, resp. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Praha, 1965-) a Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (vyd. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1969-).
+
* STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr; HAVLÍKOVÁ, Libuše. ''Sociologie v ČSSR 1983 : bibliografická ročenka.'' Praha : Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 131 s.
 +
* STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr (zprac.). ''Sociologie v ČSSR 1984 : bibliografická ročenka.'' Ústí nad Labem : Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1987. 142 s.
  
Období po roce 1989 bylo zpracováno prostřednictvím knihovních katalogů: Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze; Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR; Katalog Knihovny Akademie věd; SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN); Souborný katalog FSS MU v Brně. Recenze evidovaných děl byly excerpovány ve všech dlouhodoběji vycházejících sociologických časopisech: Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii (ISSN 1211-5770, vyd. Josef Alan, 1996-); Sociální studia (ISSN 1214-813X, vyd. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2004-); Sociologický časopis, resp. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (ISSN 0038-0288, vyd. Sociologický ústav AV ČR, 1965-); Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (ISSN 0049-1225, vyd. Slovenská akadémia vied, 1969-).
+
Recenze evidovaných děl byly zaznamenávány ve všech (= dvou) sociologických časopisech, které v Československu v tomto období vycházely:  
 +
''[[Sociologický časopis / Czech Sociological Review|Sociologický časopis]]'' (vyd. Sociologický ústav ČSAV Praha, resp. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Praha, 1965-) a
 +
''Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied'' (vyd. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1969-).
  
Pro zpracování doplňku pro internetové vydání, zahrnujícího období 2010–17, byly použity tyto zdroje: Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, Katalog Knihovny Akademie věd, SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN), Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze, Souborný katalog FSS MU v Brně. Recenze knižních děl byly excerpovány z následujících časopisů: Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii (Praha : Josef Alan. ISSN 1211-5770), Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Praha : Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0009-0794), Sociální studia (Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1214-813X), Sociologický časopis (Praha : Sociologický ústav AV ČR. ISSN 0038-0288), Sociológia (Bratislava : Slovenská akadémia vied. ISSN 0049-1225). Recenze z dalších časopisů jsou uvedeny výběrově.
+
Období po roce 1989 bylo zpracováno prostřednictvím knihovních katalogů:
 +
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze;
 +
Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR;
 +
Katalog Knihovny Akademie věd;
 +
SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN);
 +
Souborný katalog FSS MU v Brně.
 +
Recenze evidovaných děl byly excerpovány ve všech dlouhodoběji vycházejících sociologických časopisech:
 +
''[[Biograf]] : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii'' (ISSN 1211-5770, vyd. Josef Alan, 1996-);
 +
''[[Sociální studia]]'' (ISSN 1214-813X, vyd. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2004-);
 +
''[[Sociologický časopis / Czech Sociological Review|Sociologický časopis]]'',
 +
resp. ''[[Sociologický časopis / Czech Sociological Review|Sociologický časopis/Czech Sociological Review]]'' (ISSN 0038-0288, vyd. Sociologický ústav AV ČR, 1965-);
 +
''Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied'' (ISSN 0049-1225, vyd. Slovenská akadémia vied, 1969-).
 +
 
 +
Pro zpracování doplňku pro internetové vydání, zahrnujícího období 2010–17, byly použity tyto zdroje:  
 +
Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR,  
 +
Katalog Knihovny Akademie věd,  
 +
SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN),  
 +
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze,  
 +
Souborný katalog FSS MU v Brně.  
 +
Recenze knižních děl byly excerpovány z následujících časopisů:  
 +
''[[Biograf]] : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii'' (ISSN 1211-5770, vyd. Josef Alan, 1996-);
 +
''Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku'' (Praha : Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0009-0794),  
 +
''[[Sociální studia]]'' (Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1214-813X),  
 +
''[[Sociologický časopis / Czech Sociological Review|Sociologický časopis]]'' (Praha : Sociologický ústav AV ČR. ISSN 0038-0288),  
 +
''Sociológia'' (Bratislava : Slovenská akadémia vied. ISSN 0049-1225).  
 +
Recenze z dalších časopisů jsou uvedeny výběrově.

Aktuální verze z 14. 11. 2018, 02:12

Zásady zpracování bibliografie

Nejstarší česká sociologická literatura do roku 1948 byla zpracována na základě existujících knižních bibliografií a monografické literatury. Jednalo se o následující díla:

  • BRŮHA, Jan aj. T. G. Masaryk : bibliografie k životu a dílu. Díl 1, Knižní a jiné samostatně publikované práce TGM : 1876-1991. Praha : Filozofický ústav Československé akademie věd : Národní knihovna, 1992. 112 s. Záznam v NKC
  • KRÁL, Josef. Československá filosofie : nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha : Melantrich, 1937. 337 s. Záznam v NKC
  • KRÁL, Josef. Nástin sociologie. 1. vyd. Praha : Spolek posluchačů filosofie-ediční odbor, 1945. 30 s. Záznam v NKC
  • VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie : od nejstarších dob až do roku 1945. 1. vyd. Praha : SPN, 1981. 238 s. Záznam v NKC
  • VANĚK, Antonín. Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů : autoři - časopisy - instituce - společnosti 1848-1980. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1986. 211 s. Záznam v NKC
  • ZUMR, Josef aj. Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1999. 391 s. Záznam v NKC

Recenze evidovaných děl byly excerpovány z dobových časopisů, které se systematicky věnovaly recenzím sociologické literatury: Česká mysl : časopis filosofický (vyd. Jednota filosofická, 1900-1947); Náboženská revue Církve československé (vyd. Ústřední rada Církve československé, 1929-1967); Naše doba : revue pro vědu, umění a život sociální (vyd. Jan Laichter, 1894-1949); Parlament : revue věnovaná otázkám politickým a státním (vyd. Kruh parlamentu, 1921-1931); Sociální problémy : revue pro sociální theorii a praksi (vyd. Josef Král a Václav Verunáč, 1931-1937); Sociologická revue (vyd. Masarykova sociologická společnost, 1930-1939 a 1946-1949); Sociologie a sociální problémy : orgán Společnosti pro sociální bádání (vyd. Společnost pro sociální bádání, 1938-1947).

Sociologická literatura období vlády komunistického režimu (1948-89) byla zpracována na základě knihovních katalogů: Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze; Katalog Knihovny Akademie věd; Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR; SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN). Dále bylo přihlédnuto k dalším dostupným zdrojům v podobě bibliografií autorů (zejména žijících) přístupných na internetu, evidenci Masarykovy české sociologické společnosti (http://www.ceskasociologicka.org/) a dalším internetovým odkazům (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sociolog%C5%AF ; http://ceskasociologie.unas.cz). Použity byly také dvě knižně vydané bibliografické příručky a příslušné heslo Velkého sociologického slovníku (Praha 1996, heslo Česká sociologie 1948-1993):

  • STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr; HAVLÍKOVÁ, Libuše. Sociologie v ČSSR 1983 : bibliografická ročenka. Praha : Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 131 s.
  • STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr (zprac.). Sociologie v ČSSR 1984 : bibliografická ročenka. Ústí nad Labem : Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1987. 142 s.

Recenze evidovaných děl byly zaznamenávány ve všech (= dvou) sociologických časopisech, které v Československu v tomto období vycházely: Sociologický časopis (vyd. Sociologický ústav ČSAV Praha, resp. Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV Praha, 1965-) a Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (vyd. Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1969-).

Období po roce 1989 bylo zpracováno prostřednictvím knihovních katalogů: Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze; Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR; Katalog Knihovny Akademie věd; SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN); Souborný katalog FSS MU v Brně. Recenze evidovaných děl byly excerpovány ve všech dlouhodoběji vycházejících sociologických časopisech: Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii (ISSN 1211-5770, vyd. Josef Alan, 1996-); Sociální studia (ISSN 1214-813X, vyd. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2004-); Sociologický časopis, resp. Sociologický časopis/Czech Sociological Review (ISSN 0038-0288, vyd. Sociologický ústav AV ČR, 1965-); Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (ISSN 0049-1225, vyd. Slovenská akadémia vied, 1969-).

Pro zpracování doplňku pro internetové vydání, zahrnujícího období 2010–17, byly použity tyto zdroje: Katalog Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, Katalog Knihovny Akademie věd, SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN), Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze, Souborný katalog FSS MU v Brně. Recenze knižních děl byly excerpovány z následujících časopisů: Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii (ISSN 1211-5770, vyd. Josef Alan, 1996-); Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku (Praha : Etnologický ústav AV ČR. ISSN 0009-0794), Sociální studia (Brno : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISSN 1214-813X), Sociologický časopis (Praha : Sociologický ústav AV ČR. ISSN 0038-0288), Sociológia (Bratislava : Slovenská akadémia vied. ISSN 0049-1225). Recenze z dalších časopisů jsou uvedeny výběrově.