Parlament (časopis)

Parlament (časopis) (1921–1931, 1935–1936)

Parlament 01.jpg

Tato encyklopedie obsahuje rovněž obecné heslo parlament.

Časopis vycházející s podtitulem „Revue zaměřená na politické a státní otázky, sociologii a ekonomii“, od sedmého ročníku (1928/29) s podtitulem „Revue pro státovědu, sociologii a hospodářskou politiku“, později „Revue pro sociální vědy, hospodářskou a kulturní politiku“. V letech 1921/22 – 1927 časopis vydávala poslanecká sněmovna, od sedmého ročníku byl vydavatelem Rudolf Hudec. První ročník (1921/22) řídil redakční kruh A. Jarolímek, J. Krejčí, J. Patejl a H. Sýkora; druhý a třetí ročník (1922/23 a 1923/24) B. Baxa, B. Foustka, A. Jarolímek, J. Krejčí a H. Sýkora; čtvrtý a pátý ročník (1925 a 1926) pouze A. Jarolímek a H. Sýkora; šestý ročník (1927/28) B. Baxa, B. Bobek, J. Fišer, J. Krejčí, V. Smetánka a F. Weyr; sedmý až devátý ročník (1928/29, 1930, 1931) Václav Verunáč. Širší redakční kruh vždy čítal i sociology (např. I. A. Bláhu), historiky soudobých dějin (J. Werstadta) a další badatele. Z devátého ročníku vyšlo pouze první číslo. Po několikaleté odmlce Rudolf Hudec časopis ve vlastním nákladu obnovil desátým a jedenáctým ročníkem (1935 a 1936), v té době už obsahoval jen přehled činnosti poslanecké sněmovny a projevy státních představitelů.

Prvních devět ročníků časopisu přinášelo teoretické články a recenze z oblasti politiky, sociální politiky, ekonomie, práva a žurnalistiky a životopisné črty o zahraničních sociálních myslitelích. Sociologicky relevantní bylo postupné vydávání částí připravované Sociologie revoluce, na níž již během svého československého pobytu pracoval P. A. Sorokin. V sedmém ročníku (1928/29) byla zavedena rubrika Sociologická tribuna pod formálním vedením Břetislava Foustky, která se stala první společnou publikační platformou nastupující tzv. pražské sociologické školy (O. Machotka, J. Mertl, Z. Ullrich), jejíž členové přispěli také do následujícího – posledního vědeckého – ročníku časopisu (1930); v tomto ročníku již samostatná Sociologická tribuna uvedena nebyla. Odchod sociologů z revue Parlament způsobilo založení Sociologické revue (1930), do níž však „pražští“ sociologové nepsali kvůli sporům s brněnskou školou; faktickým nástupcem Sociologické tribuny časopisu Parlament se proto stal časopis Sociální problémy (1931), a to i personálně – Václav Verunáč se spolu s Josefem Králem stal jeho prvním redaktorem.

Sociologické stati z časopisu Parlament byly elektronicky reeditovány v rámci Edice českých sociologických časopisů (eds. Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká, Sociologický ústav AV ČR + MathAn, Praha 2011).

Zdeněk R. Nešpor