Práce s veřejností: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo public relations v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 11: Řádek 11:
 
[[Kategorie:Aut: Linhart Jiří]]
 
[[Kategorie:Aut: Linhart Jiří]]
 
[[Kategorie:Terminologie/veřejnost a veřejné mínění]]
 
[[Kategorie:Terminologie/veřejnost a veřejné mínění]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[public relations (MSgS)|public relations]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

práce s veřejností – významově prakticky stejný pojem jako public relations (angl. termín volně přeložitelný jako vztahy k veřejnosti), který lze charakterizovat souborem prostředků, metod a technik systematického ovlivňování veřejnosti, resp. jednostranně iniciované korespondence s veřejností. Často jde jen o tu část veřejnosti, která je z hlediska organizátora či sponzora p.s v. z nějakého důvodu důležitá. P.s v. je dnes většinou institucionalizovanou, profesionálně a za úplatu realizovanou činností, související s propagací. Legitimní, veř. forma p. s v. tedy podléhá profesionální a etické kontrole. P.s v. má však i odvrácenou, nelegitimní a eticky nekorektní tvář, charakterizovanou korupcí a protekcionismem, často dezinformacemi, záměrně zinscenovanými skandály i dalšími prostředky klamání veřejnosti. P.s v. vznikla v USA jako součást polit. i hosp. kultury společnosti. Používá se v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, zvl. v politice, žurnalistice a hosp. praxi. Má pozitivně naladit spotřebitele, odběratele, voliče či operující instituci, vytvářet vhodné klima pro nákup určitého zboží, dlouhodobě budovat určité imago výrobce, politika, obchodní organizace apod. ve veřejnosti (viz též goodwill). P.s v. může být buď součástí dlouhodobé strategie ovlivňování veřejnosti nebo víceméně jednorázovou kampaní zaměřenou na získání určité zakázky, prodej určitého zboží apod. Může být orientována na veřejnost jako celek nebo na tzv. decision makers, tj. tvůrce veřejného mínění, popř. na věd., polit. či spotřebitelské instituce. Z řady důvodů jsou význ. polem p.s v. vztahy podniku a zaměstnanců. P.s v. v této oblasti je však třeba odlišit od personalistiky, resp. od tzv. kádrové politiky bývalých komun. režimů, i od průmyslové demokracie, polit. práce s lidmi a podobných činností, ačkoliv zde nepochybně souvislosti existují a mohou být předmětem s-gického zkoumání.

public relations travail avec le public Öffentlichkeitsarbeit lavoro con il pubblico

Jiří Linhart


Viz též heslo public relations v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)