Animismus

animismus – (z lat. anima = vánek, duch, duše, život) – myšlenkový (fil.) systém, podle kterého je každá věc řízena duchovní silou nebo duší, resp. doktrína G. Stahla, podle níž jsou životní a psych. pochody řízeny myslící duší; z antropol. hlediska pak veškeré duchovní směry přírodních národů, projevující se v náboženství, magii, totemismu, fetišismu apod. v širokém rozpětí, v podstatě od kultu předků až po polyteismus. Obvykle se a. spojuje s původem lidstva, jako by šlo o nejranější, primitivní náb. představu. Od dob A. Comtea je myšlení tzv. primitiva charakterizováno neschopností vysvětlovat jevy kolem sebe. „Primitiv“ se domnívá, že svět je řízen temnými silami neovlivnitelnými vlastní vůlí, že je plný duchů, dobrých i zlých, jejichž životní energie je ovladatelná pouze magickými obřady. Dlouho se věřilo, že a. vede ke kouzelnictví až k magii, jejichž cílem je ovládat mysteriózní síly, a také k pověrám, tabu atd. Z takto pojímaného a. se v procesu rostoucí personifikace zrodil fetišismus, totemismus (viz totem), mytologie a různá náboženství. Uvedené pojetí a. je však značně nepřesné, protože nedostatečně charakterizuje nebo dokonce zkresluje náb., soc. a kult. představy přír. národů, proto se postupně od něho v antropol. literatuře upouští.

animism animisme Animismus animismo

Literatura: Durkheim, É.: Les formes élémantaires de la vie religieuse. Paris 1925; viz též fetišismus, mytologie, totem.

Zdeněk Justoň