Socialismus český

socialismus český – reformistický koncept soc. rozvoje čes. společnosti rozvíjející se od přelomu 19. a 20. st., jehož rysem byl odpor vůči marxismu a bolševismu jako směrů Čechům nepřátelských, podrývajících ideologií třídního boje nár. jednotu. S.č. zdůrazňoval nár. svéráz, hist. tradice, zejm. husitství, snažil se odpovídat čes. mentalitě, přirozenému demokratismu. Byl eticky zaměřený. Jeden z jeho představitelů, V. J. Klofáč, vycházel např. z představy, že socialismus i nacionalismus přestávají být trvale význ. komponentou novodobé kultury. S.č. pro něj byl syntézou vlastenectví a tvůrčího, věd. založeného socialismu, akcentujícího principy mravnosti. Se s.č. sympatizovala řada politiků a ideologů, jeho teoretikové pocházeli ovšem vesměs ze social. stran nekom. typu. Inspiraci hledali v angl., fr., belg. a švýc. socialismu, zejm. v různých variantách tzv. družstevního socialismu, fabiánského socialismu, syndikalismu, anarchosyndikalismu, tradeunionismu (viz hnutí odborové). Kromě V. J. Klofáče bývají za čelné představitele s.č. považováni T. G. Masaryk, E. Štern, E. Franke, F. Modráček a O. Machotka.

Czech socialism socialisme tchèque tschechischer Sozialismus socialismo ceco

Literatura: Galandauer, J.: Vznik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady. Praha 1988; Harna, J.: Kritika ideologie a programu českého národního socialismu. Praha 1978.

Jiří Linhart