Sociologická knihovna MSS

Sociologická knihovna MSS (1927–1937, 1946–1948)

Sociologická knihovna MSS 01.jpg

Ediční řada Masarykovy sociologické společnosti vydávaná v Praze v nakladatelství Orbis, které fakticky bylo státním podnikem. Edice měla přinášet základní překladovou i domácí sociologickou literaturu, řídil ji Břetislav Foustka. Vůči Masarykově sociologické společnosti konkurenční Společnost pro sociální bádání vydávala vlastní Knihovnu Sociálních problémů.

V tzv. větší řadě Sociologické knihovny MSS vyšly následující tituly:

 1. Auguste Comte: Sociologie (1927, překlad R. Brejcha, úprava E. Chalupný);
 2. Frank W. Blackmar – John L. Gillin: Základy sociologie (1929, překlad F. Fajfr, E. K. Škrachová, V. K. Škrach);
 3. Robert Michels: Strany a vůdcové (1931, překlad K. Hoch);
 4. Jan Mertl: Politické strany (1931);
 5. Antonín Obrdlík: Povolání a veřejné blaho (1937).

V tzv. menší řadě Sociologické knihovny MSS vyšly tituly:

 1. I. Arnošt Bláha: Sociologie dělníka a sedláka (1925);
 2. Josef L. Fischer: Saint-Simon a August Comte. Příspěvek k dějinám sociologického racionalismu (1925);
 3. Émile Durkheim: Pravidla sociologické methody (1926, překlad F. Kratina, předmluva E. Beneš);
 4. Otakar Machotka: Mravní problém v sociologii (1927);
 5. René Worms: Úvod do studia lidské společnosti (1928, překlad F. Dostál, předmluva B. Foustka, doslov Z. Ullrich);
 6. Otakar Machotka – Zdeněk Ullrich: Sociologie v moderním životě (1928);
 7. Emanuel Chalupný: Sociologie a školy (1929);
 8. Karel Šmejkal: Sociologie vojáka (1931, předmluva E. Chalupný);
 9. František Pražák: Americké dítě (1933);
 10. I. Arnošt Bláha: Sociologie inteligence (1937).

Po druhé světové válce edice nebyla obnovena, místo ní začala vycházet Malá sociologická knihovna, vydávaná Masarykovou sociologickou společností v Brně. Tuto edici řídil I. Arnošt Bláha. Vyšla v ní následující (drobná) díla:

 1. Auguste Comte: Rozumová anarchie a sociální zla (1946, překlad a úvod J. Obrdlíková);
 2. I. Arnošt Bláha: Jak se dívat sociologicky na život (1947);
 3. Helmuth Plessner: Co bude s Německem? (1947, překladatel neuveden);
 4. Émile Durkheim: Sociologie a sociální vědy (1948, překlad Z. Strmiska).

Zdeněk R. Nešpor