Senzace

senzace – (z fr. sensation = pocit, rozruch; odvozeno z lat. sentire = vnímat) – druh informace vzbuzující zájem užší či širší veřejnosti svou neočekávaností, novostí, schopností ukázat známé skutečnosti v nových souvislostech a vývojových perspektivách. Existují s. pro široké vrstvy obyv., ale i s. vnímané jen velmi úzkými vrstvami veřejnosti. V publicistice a teorii veřejného mínění se s. obvykle rozumí jen ty informace, které vzbuzují masovou odezvu, doprovázenou výraznými proměnami názorové hladiny, popř. vlnou emocí. Jejím průvodním rysem je vzrůst zájmu o informační zdroje přinášející další podrobnosti, komentující je, popř. odhalující další vývoj situace. Tím nabývá s. i ekon. hodnoty, stává se žádaným zbožím a bývá produkována standardizovanými metodami. V žurnalistice vznikly i spec. profesní zaměření, např. „lovec senzací“, což je ten, kdo získává pro zajímavé informace, z nichž lze za určitých okolností vyprodukovat s. nebo skandál, což je mnohdy totéž. Tzv. bulvární, ale i jiný tisk žije z jednoduchých s. a skandálů, týkajících se obvykle milostných dobrodružství známých, bohatých či vlivných lidí, zpronevěr, nemocí a utrpení, intimit ze života galérky, vrahů i jejich obětí. Část s. se vztahuje ke skutečným soc. a polit. problémům a jejichž zveřejnění může sehrát i význ. pozitivní roli. S. bylo např. ukončení 2. svět. války, sebevražda A. Hitlera, vypuštění Sputniku a přistání na Měsíci, odhalení pozadí tzv. Dreyfusovy aféry, události 17. listopadu 1989 v Praze apod. S. mají své soc. zázemí, jsou prefabrikovány mnohdy se zcela jasným polit. záměrem a tvoří součást propagace, propagandy, sociální demagogie i práce s veřejností, podílí se na mechanismech utváření sociálních iluzí. Zastírají soc. problémy, ale také je pomáhají dešifrovat a analyzovat.

sensation sensation Sensation sensazione

Jiří Linhart